Informatii utile

Documente necesare

Pentru deschiderea unui dosar de executare sunt necesare:

  1.  cererea de executare silita adresata Biroului Executorului Judecatoresc prin care se solicita inceperea executarii silite (in cazul in care cererea nu este semnata si depusa personal de catre creditor ci de catre avocatul / mandatarul acestuia, este necesar sa depuneti in original si imputernicirea avocatiala / procura)
  2.  titlul executoriu in original sau copie legalizata
  3.  dovada in original a platii taxei judiciare de timbru in cuantum de 20 lei – pentru fiecare titlu executoriu in baza caruia se solicita inceperea executarii silite
  4.  contravaloarea cheltuielilor procedurale (taxele postale, taxele extrajudiciare aferente obtinerii informatiilor necesare executarii silite, etc.) precum si dovezile in original privind cheltuielile efectuate in scopul executarii silite, altele decat cele acordate prin titlul executoriu (ex.: chitanta onorariu avocat, cheltuieli transport etc.)
  5.  datele privind identificarea debitorului urmarit precum si eventualele venituri sau bunuri urmaribile (daca acestea sunt cunoscute)
  • pentru persoane juridice codul unic de identificare, numarul de inmatriculare la Registrul Comertului sau certificatul de inregistrare fiscala – in copie certificata
  • pentru persoane fizice copia actului de identitate

Pentru comunicarea unei notificari sunt necesare:

  1. cererea de comunicare a notificarii adresata Biroului Executorului Judecatoresc
  2. notificarea in 3 exemplare originale semnata personal sau prin avocat / mandatar, in cazul din urma trebuind sa depuneti in original si imputernicirea avocatiala / procura