Competenta

Biroului Executorului Judecatoresc

Catalin IFTIME

Competenta materiala a executorului judecatoresc
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 188/2000 executorul judecatoresc are urmatoarele atributii:

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Executari directe:

 • Predarea silita a bunurilor mobile
 • Predarea silita a bunurilor imobile
 • Executarea silita a altor obligatii de a face si de a nu face

Executari indirecte:

 • Poprirea
 • Urmarirea fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini
 • Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor
 • Urmarirea silita mobiliara
 • Urmarirea silita imobiliara

Alte atributii:

 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedura
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
 • Constatarea de urgenta a unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
 • Intocmirea proceselor – verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
 • Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc

Competenta teritoriala a executorului judecatoresc

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 188/2000 executorul judecatoresc isi indeplineste atributiile in circumscriptia curtii de apel in raza careia se afla judecatoria pe langa care functionează, daca prin lege nu se dispune altfel.

Competenta teritoriala a executorului judecatoresc Catalin IFTIME se întinde pe tot cuprinsul Curtii de Apel Bucuresti, respectiv in Municipiul Bucuresti si judetele Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov si Teleorman.

Municipiul Bucuresti:

W

Judecatoria Sectorul 1

W

Judecatoria Sectorul 2

W

Judecatoria Sectorul 3

W

Judecatoria Sectorul 4

W

Judecatoria Sectorul 5

W

Judecatoria Sectorul 6

Judetul Calarasi:

W

Judecatoria Calarasi

W

Judecatoria Lehliu - Gara

W

Judecatoria Oltenita

Judetul Giurgiu:

W

Judecatoria Bolintin Vale

W

Judecatoria Sectorul 3

Judetul Ialomita:

W

Judecatoria Fetesti

W

Judecatoria Slobozia

W

Judecatoria Urziceni

Judetul Ilfov:

W

Judecatoria Buftea

W

Judecatoria Cornetu

Judetul Teleorman:

W

Judecatoria Alexandria

W

Judecatoria Rosiori de Vede

W

Judecatoria Rosiori de Vede

W

Judecatoria Videle

W

Judecatoria Zimnicea

Astfel, competenta teritoriala este limitata la raza teritoriala a curtii de apel in care isi are sediul executorul judecatoresc,

in cazul prestarii urmatoarelor servicii:

Popriri

In cazul executarii silite prin poprire a salariilor si a altor venituri periodice precum si a sumelor de bani existente in conturi bancare, executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla domiciliul ori, dupa caz, sediul debitorului urmarit;

 

Urmarirea silita a bunurilor mobile

In cazul urmaririi silite a bunurilor mobile si al executarii silite directe mobiliare (reposesie bunuri mobile), executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla domiciliul ori, dupa caz, sediul debitorului, sau din circumscriptia curtii de apel unde se afla bunurile; in cazul in care domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului se afla in strainatate, este competent oricare executor judecatoresc;

Urmarirea silita a bunurilor imobile

In cazul urmaririi silite a bunurilor imobile, al urmaririi silite a fructelor prinse de radacini si al executarii silite directe imobiliare (punere in posesie a imobilelor, evacuari), executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla imobilul;

Executarea silita

a obligatiilor de a face

si de a nu face

In cazul executarii silite a obligatiilor de a face si a obligatiilor de a nu face, executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde urmeaza sa se faca executarea;

Oferta reala de plata

In cazul ofertei reale de plata este competent executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in care se afla domiciliul ori sediul creditorului sau domiciliul ales al acestuia;

Constatare de urgenta

a unei stari de fapt

In cazul constatarii de urgenta a unei stari de fapt este competent executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in a carei raza teritoriala se va face constatarea;

Notificari, comunicari si recuperari creante pe cale amiabila

In ceea ce priveste notificarea actelor judiciare si extrajudiciare, comunicarea actelor de procedura, recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante, competenta teritoriala este la nivel national

Daca bunurile urmaribile, mobile, se afla in circumscriptiile mai multor curti de apel, oricare dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe langa una dintre acestea este competent sa realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmaribile aflate in raza celorlalte curti de apel.

Executorul judecatoresc ramane competent sa continue executarea silita chiar daca dupa inceperea procedurilor executionale debitorul urmarit si-a schimbat domiciliul sau, dupa caz, sediul social.