Onorariile practicate

 

de Biroul Executorului Judecatoresc Catalin IFTIME

Cheltuieli de executare silita

Potivit prevederilor Codului de Procedura Civila, persoana care solicita executarea silita avanseaza cheltuielile specifice desfasurarii acestei activitati (taxe de timbru necesare declansarii executarii silite, onorariul executorului judecatoresc, onorariul avocatului in faza de executare silita, onorariu expertului, al traducatorului si al interpretului, cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare silita, taxe postale, cheltuieli de transport, orice alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite etc.), cheltuieli de executare ce vor fi recuperate, potrivit legii, de la debitorul urmarit.

Onorariile practicate de Biroul Executorului Judecatoresc Catalin IFTIME se stabilesc potrivit Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2550/C/2006 modificat si completat prin Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2561/2012.

Avansul perceput la deschiderea dosarului de executare silita variaza in functie de complexitatea cauzei, de implicatiile si durata efectuarii actelor procedurale, este stabilit de comun acord de executorul judecatoresc si partea care solicita indeplinirea actelor de executare silita, si poate fi achitat in numerar sau prin virament bancar in contul biroului nostru RO38 BREL 0002 0006 4464 0100 deschis la Libra Internet Bank – Sucursala Bucuresti.

De asemenea, sumele de bani urmarite in cadrul procedurilor executionale ce fac obiectul dosarelor de executare aflate pe rolul biroului nostru, cheltuielile de executare silita care sunt in sarcina debitorilor urmariti, precum si plata oricaror sume in scopul participarii la licitatiile publice tinute la sediul Biroului Executorului Judecatoresc Catalin IFTIME, pot fi achitate, respectiv consemnate, prin depunerea sau, dupa caz, virarea acestora in contul de consemnari RO11 BREL 0002 0006 4464 0101 al B.E.J. Catalin IFTIME, CIF 30234534, deschis la Libra Internet Bank – Sucursala Bucuresti, pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc, cu specificarea numarului dosarului executional.